Pages

26/04/2009

La urbo Salisbury

Dum la Brita Kongreso de Esperanto, estis, kompreneble, oportunojn viziti la urbon.

La sabaton posttagmezon alvenis mia frato kiu loĝas ne tre longe for de la kongresa urbo. (Fakte, kvankam mi estas denaska Esperantistino, li estas denaska malesperantisto, tamen li konsentis veni al urbo 'plene je gefrenezuloj esperantistaj' por vidi min kaj mian patrinon!) Kune ni iom vagadis tra la urbo.

Jen, do, kelkaj fotoj kiuj montras la urbon Salisbury [solzbri].

La 'Poultry Cross' (kortobirda kruco) kie oni estintece vendis kokinojn ktp.Apude estas la 'Arĝenta Strato' kie la arĝento-vendistoj iam havis komercojn.Apud la kongresejo troviĝis interesa mur-horloĝo.La suba ŝildo informis jene:
"Grava kaj trafa punkto kiu povus interesi la preterpasanton... Dum la jaro de nia Sinjoro 1752, la reformacio de la kalendaro okazis (vidu ĉi-supran horloĝon kun la dato 1749). La Juliana kalendaro tro mallongigis la jaron kaj la amasigita eraro nombris dekunu tagoj. Anglio adoptis la Gregorian aŭ reformitan kalendaron, tial la tago kiu sekvis la 2-an de septembro 1752, iĝis la 14-an de septembro 1752."

Sube, la preĝejo de Sankta Tomaso:


Tra la urbo fluas kvin riverojn. Jen unu:Apude estis akvo-rado:

Apud la kongresejo ni rimarkis domon kie oni tondis la arbustojn en sciuro-formon!
Estas apud la katedralo multaj belaj flor-ĝardenoj:

No comments: